Bedre relasjoner mellom forskerne og mediene

13.12.2007
Nordiske forskere er relativt godt fornøyd med sitt samarbeid med mediene og med dekningen deres fagområde får. En undersøkelse utført av Europakommisjonen konkluderer med at ”selv om majoriteten av forskerne [i EU] peker på komplekse utfordringer i forholdet mellom forskerne og media […] oppfattes relasjonen som bedre enn den normalt regnes for å være”.
 Bedre relasjoner mellom forskerne og mediene
EU-rapporter om forskning og medier 2007
Europakommisjonen har i desember 2007 publisert tre rapporter som berører forholdet mellom forskningen, mediene og publikum: de to undersøkelsene “European Research in the Media: the Researcher’s point of view” og “European Research in the Media: what do Media Proffesionals think?”, samt 2007-Eurobarometeret “Scientific research in the media”. Rapportene kan lastes ned fra lenkene nederst på siden.

Noen ”nordiske” utdrag om forskerne og mediene
  • Forskerne som arbeider i EU-15 medlemslandene (inkludert de nordiske medlemslandene), ser ut til å ha lettere for å få forskningen sin kommunisert ut til et bredere publikum, enn EU-12 forskerne, fordi forskning og vitenskap later til å få bedre og bredere dekning innenfor EU-15; særlig gjelder dette i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Finland og Skandinavia.
  • Skandinaviske, finske og nederlandske forskere er blant de mest fornøyde mht. hvordan forskning blir dekket i de respektive nasjonale mediene.
  • Forskere som arbeider i Sverige, Storbritannia og Frankrike er også mer fornøyd med den støtten de får til å nå ut med forskningsarbeidet sitt.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her