Beslutning om ESS-vertskap i desember

14.05.2008
”Jeg er sikker på at avgjørelsen vil bli tatt i desember”, sier Colin Carlile, direktør for ESS Scandinavia (ESSS) til ResearchEurope. Tre byer kjemper nå om å bli vertskapsby for forskningsinfrastrukturen European Spallation Sourse (ESS): Lund i Sverige (med støtte fra Danmark), Bilbao i Spania og Debrecen i Ungarn. Det er forventet at beslutningen vil bli tatt på et møte i Versailles i desember 2008.
 Beslutning om ESS-vertskap i desember
De tre byene har sendt inn et 50-siders dokument som i detalj beskriver deres planer, til European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI). Planene skal evalueres av et panel på inntil fem uavhengige eksperter som skal besøke lokalitetene og rapportere tilbake til ESFRI på forumets møte i september.

Lunds fordel og viktigste innovative fortrinn er energistyringen, sier Carlile: ”Vi har som mål å kutte ESS’s energiforbruk med 20 %.” Videre vil ESSS føre en fullstendig energioversikt, og de vil investere i eget system for fornybar energi og i grønn bygningsdesign. ESSS vil dessuten selge det varme vannet ESS genererer, til Lunds varme-/ klimaanlegg.

Medlemslandene i EU og Europakommisjonen møtes for å diskutere forskningsinfrastruktur i Versailles tidlig i desember 2008. ”Det råder konsensus om at Versailles er det naturlige sluttpunktet for avgjørelsen,” sier Carlile. Hvorvidt den en milliard Euro kostbare infrastrukturen faktisk vil bli bygget, vil imidlertid ta lengre tid å beslutte.

ESS Scandinavia er i gang med å bygge opp en nordisk-baltisk og ennå bredere samarbeidsplattform. Danmark ble i april 2008 første land til å erklære offisiell støtte til Lund’s kandidatur til ESS. Støtten ble entusiastisk mottatt i Sverige, og Carlile sier at han kjenner seg sikker på at flere nordiske og baltiske land vil følge opp.

I de danske forsknigsmiljøene har imidlertid støtten vært mer dempet, i følge ResearchEurope. – Prosjektet må ikke føre til at penger tas fra dansk forskning til finansiering av ESS, sier Jens Oddershede, rektor ved Syddansk universitet og talsmann for interesseorganisasjonen Danske Universiteter.


(Michael de Laine/ Brian Owens, ResearchEurope)

Rapporten som ESSS har sendt inn til ESFRI og Working Group on ESS (EWESS) kan lastes ned her.

Les også: “Dansk støtte til svensk ESS kandidatur”

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her