Besøk av informasjonskontorene i nærområdene

01.11.2002
NMRs spesialrådgiver Astrid Nærum Den 24. oktober 2002 hadde de nordiske institusjonene i Holbergs gate 1 gleden av å ta imot alle direktørene for NMRs informasjonskontorer i nærområdene Nordens nærområder, samt to medarbeidere i Ministerrådets sekretariat med ansvar for nærområdesaker, for gjensidig utveksling av informasjon.
Spesialrådgiver Astrid Nærum fra NMR
Den 24. oktober 2002 hadde de nordiske institusjonene i Holbergs gate 1 gleden av å ta imot alle direktørene for NMRs informasjonskontorer i nærområdene Nordens nærområder, samt to medarbeidere i Ministerrådets sekretariat med ansvar for nærområdesaker, for gjensidig utveksling av informasjon.

NorFAs rektor Hans Gudmundsson
NorFAs rektor Hans Guðmundsson ønsket velkommen på vegne av de tre vertsinstitusjonene NorFA, Nordisk Industrifond (NI) og Nordisk Energiforskning (NEFP). Deretter presenterte rådgiver Martin Willisoo NIs satsning i nærområdene, som blant annet inkluderer initiering av en rekke informasjonsseminarer sammen med NI, NorFA, Nordisk Energiforskning (NEFP) og Nordtest. Det første arrangementet av denne typen ble holdt i Arkhangelsk i sommer, og neste informasjonsseminar holdes i Tallinn 12. desember 2002.

NorFAs rådgiver Aadne Aasland
NorFA-rådgiverne Peeter Päts og Aadne Aasland ga et innblikk i aktivitetene overfor nærområdene, som blant annet innebærer programmet NorFA Nabo (hvor både NorFAs støtte- og akademifunksjon inngår), spesielle kurs i vitenskapsteori og presentasjonsteknikk som blant annet skal gjøre det lettere for søkere fra nærområdene å nå opp i internasjonale søknader om forskerfinansiering, en stor nærområdekonferanse i 2003 og involvering av representanter fra nærområdene i NorFAs referansegruppe for kvinner i akademia.
NorFAs rådgiver Peeter Päts

Etter en presentasjon av NEFP og deres aktiviteter overfor nærområdene ved direktør Per Øyvind Hjerpaasen, presenterte spesialrådgiver Astrid Nærum Nordisk Ministerråds nærområdevirksomhet. Hun fortalte at 20 prosent av NMRs budsjett går til aktiviteter knyttet til nærområdene, og at pengene fordeles mellom informasjonsvirksomhet og kontakt (hvor informasjonskontorene er viktige institusjoner), stipender/utveksling og prosjekter. Direktørene for informasjonskontorene i Tallinn (Kalli Klement), Riga (Eva Emnéus), Vilnius (Knut Hjorth-Johansen) og St. Petersburg (Esa Markkanen) ga et innblikk i arbeidet som gjøres ved kontorene og menneskene som arbeider der.

Møtet ble avsluttet med en hyggelig lunsj i Holbergs gate 1, og det ble uttrykt ønske fra alle parter om årlige sammenkomster av denne typen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her