Bevisst politikk bak suksess i Sverige og Finland

06.05.2004
En ny rapport fra European Academies Science Advisory Board slår fast at Sverige og Finlands høyteknologiske suksess er et resultat av bevisste politiske satsninger allerede på 60-tallet. Begge landene bruker nå mer enn 3% av BNP på forskning og innovasjon.
Resten av Europa har som målsetning å nå 3% av BNP innen 2010, og de to nordiske landene er derfor interessante studieobjekter.
-I Sverige var det bevisst politikk å beholde de store satsningene på FoU gjennom de økonomiske nedgangstidene på 90-tallet, sier Lars Bager-Sjögren fra det svenske Institutet för tillväxtpolitiska studier til bladet Research Europe. Med et lite hjemmemarked var det i følge Bager-Sjögren nødvendig for svenske foretak å lykkes i utlandet. Derfor har de store svenske selskapene investert i forskning og utvikling for å øke den globale konkurransekraften.

Erkko Autio fra Tekniska Högskolan i Helsingfors forklarer at Finland startet utviklingen fra landbrukssamfunn til industrialisert økonomi på 1960-tallet, da industrien var avhengig av skogbruket og det teknologiske nivået var lavt. Men allerede i midten av 70-tallet hadde teknologi blitt en sentral faktor i finsk industripolitikk. Den alvorlige økonomiske tilbakegangen på 90-tallet gjorde at folk flest oppfattet det som viktig å satse på forskning og utvikling, noe som gjorde det mulig for regjeringen å øke FoU-innsatsen med 25% i denne perioden.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her