Bogi Hansen får Natur- og Miljøprisen

08.10.2006
Professor Bogi Hansen fra Færøyene er årets vinner av Nordisk Råds Natur- og Miljøpris. Temaet for årets pris er klimaforandringer og klimatilpasning. Bogi Hansens forskning handler om havstrømmenes påvirkning på klimaet. Han har vært formann for det NordForsk-støttede forskningsprogrammet Vestnordisk Oceanklima.
I juryens uttalelse heter det blant annet: "Bogi Hansen får prisen for sin omfattende forskning på klima og oceanografi i de nordiske havområdene. Særlig fremheves hans arbeid gjennom lang tid med forskning på havstrømmer og risikoen for at blant annet Golfstrømmen skulle skifte retning. Dessuten har han på en lettforståelig og entusiastisk måte bidratt med formidling av kunnskap om klimaforandringer."

Prisen på 350.000 kr. deles ut i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i København onsdag 1. november 2006.

Det var 27 kandidater til prisen.

Les mer hos Nordisk Råd.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her