BONUS för Östersjön

17.09.2007
Östersjöprogrammet BONUS avser att finansiera samarbetsprojekt där partners från minst två östersjöländer deltar. Finansiering kommer delvis från Europeiska Kommissionen, delvis från nationella forskningsfinansierare.
BONUS-programmet representerar 10 forskningsfinansierare från Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. Sammanlagt delas 23.3 miljoner € ut för 1-3 åriga projekt.

Mer information om utlysningen hittar du på www.bonusportal.org
Ansöker gör du på https://proposals.etf.ee/bonus/
(www.formas.se)
Nyhetsbrev
Facebook