Bred politisk enighet om forskning i Danmark

21.11.2006
Danmarks regjering har kommet til enighet med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om en rekke initiativer på forskningsområdet: Flere forskere, bedre infrastruktur, fokus på fornybar energi og sunn mat.
Avtalen mellom regjeringen og de tre partiene sikrer en markant økning i offentlig investering i forskning. Innen 2010 kommer det offentlige til å bidra så mye til forskningen at det utgjør 1 prosent av Danmarks BNP.

- Danmark trenger mange og dyktige forskere. Det er de som skaper ny kunnskap og nye ideer som kan gjøre oss til et ledende kunnskapssamfunn, sier Danmarks vitenskapsminister Helge Sander.

Med avtalen kommer antallet PhD-stipendiater til å øke fra dagens 1600 til 2400 i 2010. I samme periode skal det investeres 600 millioner DKK til infrastruktur i forskningen.

- Danske forskere skal ha de beste vilkårene for å utvikle sine talenter, blant annet ved lett adgang til moderene og tidsmessig forskningsutstyr. Det er bakgrunnen for at vi nå oppretter en øremerket pott som skal brukes til avansert utstyr, laboratoriefasiliteter og forsøksanlegg, lover Sander.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her