Ny utlysning for nordisk-russisk forskningssamarbeid

Moskva. Foto: Mariano Mantel/Flickr (Creative Commons License)

Ny utlysning for nordisk-russisk forskningssamarbeid

07.03.2016
En ny utlysning for felles nordisk-russiske forskningsaktiviteter åpner i dag. Utlysningen er åpen for eksisterende Nordic Centres of Excellence og forskningsprosjekter som får støtte fra NordForsk. Søknadsfrist er 3. mai 2016.

Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning, finansiert av Nordisk ministerråd og Ministry of Education and Science of the Russian Federation, har som mål å styrke det nordisk-russiske samarbeidet innenfor utdanning og forskning gjennom mobilitet av lærere, ansatte og studenter, nettverk, felles kurs og andre aktiviteter rettet mot bærekraftig langsiktig samarbeid.

Gjennom denne utlysningen er målet å stimulere til nordisk-russisk samarbeid i Nordic Centres of Excellence og forskningsprosjekter som allerede finansieres av NordForsk. Det kan maksimalt søkes om 3 millioner NOK i støtte.

Les hele utlysningsteksten her!

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her