Danmark: 200 millioner DKK til forskerutdannelse og forskning

17.01.2006
Den danske regjering har inngått avtale med Dansk Folkeparti om fordeling av forskningsreserven på 200 millioner DKK som ligger inne i statsbudsjettet for 2006.
Avtalen gir 150 millioner DKK til forskerutdanning, noe som innebærer at det kan utdannes rundt 110 flere forskere på PhD stipend i tillegg til økningen som allerede lå inne i budsjettet. Det er i tillegg avsatt 25 millioner DKK til Danmarks Grundforskningsfond, 15 millioner DKK til næringslivs PhD og 10 millioner DKK til et nytt forskningsprogram om borgernes it-sikkerhet.

Les mer hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Utvikling
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her