Danmark: 200 millioner DKK til forskerutdannelse og forskning

17.01.2006
Den danske regjering har inngått avtale med Dansk Folkeparti om fordeling av forskningsreserven på 200 millioner DKK som ligger inne i statsbudsjettet for 2006.
Avtalen gir 150 millioner DKK til forskerutdanning, noe som innebærer at det kan utdannes rundt 110 flere forskere på PhD stipend i tillegg til økningen som allerede lå inne i budsjettet. Det er i tillegg avsatt 25 millioner DKK til Danmarks Grundforskningsfond, 15 millioner DKK til næringslivs PhD og 10 millioner DKK til et nytt forskningsprogram om borgernes it-sikkerhet.

Les mer hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Utvikling
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her