Danmark: DKK 11 milliarder ekstra til forskning

18.04.2006
Den danske regjeringen foreslår å bevilge 11 milliarder DKK ekstra til forskning i perioden 2007-2010. Opptrappingsplanen innebærer at Danmark vil nå målet om at 1 % av BNP skal gå til forskning innen 2010.
- Disse investeringene vil styrke Danmarks posisjon som et kunnskapssamfunn helt fremme i det internasjonale toppsjiktet, sier Vitenskapsminister Helge Sander.

I tillegg til de 11 milliarder DKK ekstra til forskning og utvikling, foreslår den danske regjeringen å bevilge 2,1 milliarder DKK ekstra til innovasjon.

Les mer hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Les kommentar fra Rektorkollegiet
Nyhetsbrev
Facebook