Danmark med verktøy for forskningens relevans

19.07.2006
Danmarks Forskningspolitiske Råd har utviklet et verktøy for å vurdere kvaliteten og relevansen av dansk forskning i internasjonal sammenheng. Elementene i verktøyet er publisert som rapport.
I en fersk rapport beskriver Danmarks Forskningspolitiske Råd hovedelementene i verktøyet for dokumentasjon og sammenligning av forskningskvalitet og relevans. Verktøyet skal kunne brukes på tvers av forskningsområder og institusjoner, og være et grunnlag ved tildeling av midler.

Gå til publikasjonen.
Nyhetsbrev
Facebook