Danmark: Nær DKK 900 millioner til forskning og innovasjon

04.11.2005
Et politisk forlik i Danmark har skapt enighet om å fordele DKK 855 millioner til forskning, innovasjon og IKT i løpet av de neste tre årene. Pengene stammer fra en auksjonen av lisenser til tredje generasjons mobilnett, umts, foretatt i 2001.
Forliket har som forbehold at partigruppene i Sosialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti godkjenner avtalen inngått med den danske regjeringen.

- Fordelingen gir bred støtte både til den fri og anvendt forskning, innovation, kunnskapsformidling og nye, kunnskapsbaserte vekstnæringer, sier vitenskapsminister Helge Sander. Han er også fornøyd med en markant innsats de kommende år for blant annet mer effektiv offentlig anvendelse av it.

Les mer på hjemmesidene til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her