Danmark: Ny handlingsplan for innovasjon

21.02.2007
Det danske Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har offentliggjort en ny handlingsplan for innovasjon i Danmark som gjelder til 2010. Over 70 konkrete forslag skal gjøre Danmark til et av verdens mest innovative land.
Det følger 3 milliarder DKK med planen "InnovationDanmark 2007-2010", og ett av målene er at danske bedrifter skal bli mer innovative gjennom høytutdannet arbeidskraft. Rent konkret vil RTI at 5000 flere bedrifter skal bli innovative, mens 2000 flere bedrifter skal satse på høyt utdannet personale.

Dessuten skal det foregå mer utveksling av kunnskap mellom bedrifter og læresteder. Danskene vil doble antallet såkalte ErhvervsPhD‘er, det vil si at det skal settes igang 500 nye slike prosjekter. Like mange prosjekter skal etableres for utveksling av kunnskap mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner.

Les mer på Innovationdanmark.nu.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her