Danmark og India utvider forskningssamarbeid

10.03.2006
Danmark og India utvider sitt samarbeid om bioteknologisk forskning. På et møte den dansk-indiske styringsgruppen i New Dehli nylig ble det besluttet å holde felles workshop både innen stamcelleforskning og nutrigenomics.
Fra før av er det satt av midler til en ”Scout-india-ordning”, som gir danske forskere mulighet til å reise til India for å finne samarbeidspartnere. Denne ordningen har vært fruktbar og kommer til å bli videreført.


På møtet i India ble det også bestemt at India vil igangsette en tilsvarende ordning. Det innebærer at opptil 10 indiske forskere i 2006 kan besøke danske forskningsmiljøer som forberedelse til å utarbeide felles prosjekter.

Det ble også besluttet å utlyse midler til felles dansk-indiske forskningsprosjekter mot slutten av 2006 og i 2007.

Samarbeidet er et resultat av en intensjonsavtale om bioteknologisk forskning som den danske vitenskapsministeren inngikk med sin indiske kollega høsten 2004.

Les mer hos Forskningsstyrelsen
Nyhetsbrev
Facebook