Danmark smører tykt på

08.03.2006
Det Strategiske Forskningsråd i Danmark har vedtatt nye regler for forskningsfinansiering. Nå blir bevilgningene større og varer lenger, slik at Danmark skal kunne styrke sin internasjonale konkurranseevne.
-Det er nødvendig å prioritere kraftig, sier formann for Det Strategiske Forskningsråd (DSF), Peter Elvekjær.
-Med dette initiativet sender vi et klart signal om at de forskningsmidlene som ligger i DSFs regi ikke skal bli smurt tynt ut. Tvertimot. Vi går inn for større, mer varige og sammenhengende satsninger.

Elvekjær vil at DFSs bevilgninger skal utgjøre en forskjell, noe som fremmer en tett dialog med de som skal bruke forskningsresultatene. Relevans for disse gruppene blir derfor viktigere. DSF har 410 millioner DKK til stategiske programmer i 2006, og 112 millioner av disse skal gå til forskerutdanning.

Les mer hos DSF.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her