Danmark styrer den nordiske skuta

27.01.2010
- Vi skal styrke hverandre, fremme våre interesser og vise veien for andre på områder som klima, toppforskning og fjerning av grensehinder, sier den danske minister for nordisk samarbeid, Bertel Haarder, som innledning til Danmarks formannskap for Nordisk ministerråd i 2010.
 Danmark styrer den nordiske skuta
Økt forskermobilitet, tettere forskningssamarbeid, effektiv formidling av ny viten, forskningsinfrastruktur og nettverk mellom forskning og innovasjon er noen av nøkkelområdene som fremheves i det danske formannskapets program for 2010. - Kjernen i de nordiske velferdssamfunn er utdanning, sier Haarder, som vil sørge for at det nordiske samarbeidet på utdannings- og forskningsområdet styrkes ytterligere.

Den pågående nordiske globaliseringsinnsatsen skal videreføres, og klima og miljø står fremdeles høyt på agendaen. Det nordiske Toppforskningsinitiativet omtales som et flaggskip i den nordiske globaliseringsinnsatsen. - Toppforskningsinitiativet bidrar på en konkret og synlig måte til at Norden blir en ledende region innenfor klima og energi, sier Haarder i sin tale ved lanseringen av Danmarks formannskap for Nordisk ministerråd i 2010.

- Finanskrisen har lært oss at vi er sårbare og har behov for å stå sammen, fortsetter Haarder som vil dra full nytte av Nordens geografiske nærhet og kulturelle fellesskap. For å få til dette, mener han det er nødvendig å gå konkret og praktisk til verks. Grensehinder skal fjernes, slik at borgere og næringsliv i Norden kan operere mest mulig uhindret på tvers av de nordiske landegrensene. Men debatten om en faktisk politisk union mellom de nordiske landene vil ikke Haarder ta. – Vi skal utnytte det helt unike, at befolkningen i de fem landene har et felles verdigrunnlag og har samme tillit til staten, regionen og omverdenen. Vi skal dra nytte av at Norden er en mental union, avslutter Haarder.


Les Haarders tale her
Les Haarders kronikk her
Les mer om det danske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2010 her

Tekst: Lisa H. Ekli
Bilde: Johannes Jansson, norden.org

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her