Danmark: Universiteter og kunnskapsbedrifter samarbeider lite

08.02.2006
Kunnskapstunge servicebedrifter samarbeider i liten grad med universitetene i Danmark. En ny undersøkelse viser at bare ett av fem vitensbaserte serviceforetak samarbeider med et universitet når de utvikler sine tjenester.
Det kommer fram av en ny undersøkelse som omfatter 30 % av alle danske kunnskapsservice-bedrifter med minst 10 ansatte, det vil si rundt 700 virksomheter. Undersøkelsen er foretatt av Aalborg universitet i samarbeid med ECON Analyse. Bransjene som er undersøkt driver med forretningsrådgivning innen it, teknikk, design og ledelse, medierådgivning, reklame, radio og tv og finansservice som pensjon, forsikring og finansinstitutter.

- Det er overraskende og bekymringsfullt at servicevirksomheter som rådgivende ingeniører og konsulenter ikke har et optimalt samspill med våre universiteter. Vi tar disse resultatene med oss inn i regjeringens arbeid med globaliseringsstrategien hvor et styrket samspill mellom universiteter og danske bedrifter er ett av de sentrale feltene, sier vitenskapsminister Helge Sander.

Les rapporten her
Nyhetsbrev
Facebook