Dansk dialog om innovasjon

05.09.2006
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i Danmark arrangerer 4. oktober et dialogmøte hvor forskere, universitetsledere, bedriftsledere og interesseorganisasjoner skal få diskutere hva Danmark trenger for å skape innovasjon.
RTI inviterer til møtet for å få innspill til en handlingsplan for hvordan regjeringens strategi for innovasjon skal realiseres i form av konkrete initiativer. Handlingsplanen skal gjelde for 2007-2010. RTI understreker at de også vil komme i dialog med aktører som ikke bruker deres ordninger i dag.

Les mer om møtet på www.innovationdanmark.nu
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her