- Dansk forskerutdannelse må bli mer ambisiøs

07.04.2006
Dansk forskerutdannelse må bli mer ambisiøs. De overordnede målene for doktorstudentene er uklare og uambisiøse. Det mener et internasjonalt panel som har evaluert den danske modellen for utdanning av forskere.
Ifølge rapporten er kvaliteten på de danske forskerskolene ujevn, og utvalget foreslår at de bør organiseres på en annen måte. I dag er mange forskerskoler for små og med uten tilstrekkelig faglig bredde, mens andre er plassert i forskningsmiljø med for liten faglig tyngde.

Evalueringsutvalget foreslår også at 20 % av de økte bevilgningene til forskerutdanning bør øremerkes postdoc-kandidater.

Les mer hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her