Dansk globaliseringsstrategi omrokkerer forskningen

12.05.2006
Den danske regjeringens strategi for Danmark i den globale økonomien går inn for store reformer for universitetene og forskerutdanningen. Blant annet kan det bli aktuelt med universitetsfusjoner og større konkurranse om forskningsmidler.
I strategien er det foreslått at universitetene må ha mulighet til å bruke lønn som lokkemiddel for å tiltrekke seg de beste forskerne. Dessuten skal basisbevilgningene til universitetene fordeles etter kvaliteten på universitetene, heter det i anbefalingen. Strategiutformerne vil også opprette eliteutdannelser der de dyktigste skal få utfordringer. Generelt skal det være et krav at utdannelsene og forskningsresultatene skal være styrt av samfunnets behov. Det kan bli aktuelt med store fusjoner mellom universiteter of sektorforskningsinstitutter, noe det allerede har kommet sterke reaksjoner på fra enkelte fagmiljøer.

Danmarks største arbeidsgiverforening HTS, lederen i Velfærdskommissionen og Forbrugerrådet har uttalt til Politiken at store fusjoner mellom universiteter og sektorforskningen kan føre til at viktig kunnskap om blant annet barnehager, matvaresikkerhet og landbruk kan gå tapt.

- Sett fra næringslivets side har vi behov for størst mulig kvalitet i lovgivningen, og at den politiske prosessen er basert på utredningsarbeid om hva som faktisk virker. Det er en meget viktig oppgave for de fleste sektorforskningsinstitusjoner, men det er ikke det som gir poeng på universitetet. Så vi er dypt bekymret for at den viten vi får idag blir sterkt nedprioritert, sa Ole Krog, administrerende direktør i HTS til Politiken.

Les globaliseringsstrategien.Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her