Dansk storprosjekt hjelper dyslektikere

03.05.2006
Københavns Universitet, det danske Byggeforskningsinstitut og flere private selskaper har slått seg sammen for å utvikle teknologisk hjelp for dylektikere. De nye hjelpemidlene vil revolusjonere hverdagen til mange med lesevansker.
Prosjektet tar sikte på å utvikle her og nå-hjelp til lesning. Gjennom en håndholdt datamaskin, PDA, kan man ta et bilde av teksten man vil lese, for så å få teksten lest opp. Det kan dreie seg om bruksanvisninger, fakturaer og tollpapirer, blant annet.

Professor i språkvitenskap ved Københavns Universitet, Carsten Elbro, sier:
- Mennesker med lesevansker og dyslektikere får det vanskeligere og vanskeligere i takt med at informasjonsmengden i samfunnet øker, og problemet er meget stort. I følge OECD leser hele 36 prosent av voksne dansker for dårlig til å utnytte sitt potensial i utdanning, jobb og fritid. Prosjektet vil forhåpentligvis kunne forbedre livet for mange dyslektikere.

Elbro har tidligere mottatt støtte av NorFA, NordForsks forgjenger.

Les mer på Københavns Universitets hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her