Dansk storprosjekt hjelper dyslektikere

03.05.2006
Københavns Universitet, det danske Byggeforskningsinstitut og flere private selskaper har slått seg sammen for å utvikle teknologisk hjelp for dylektikere. De nye hjelpemidlene vil revolusjonere hverdagen til mange med lesevansker.
Prosjektet tar sikte på å utvikle her og nå-hjelp til lesning. Gjennom en håndholdt datamaskin, PDA, kan man ta et bilde av teksten man vil lese, for så å få teksten lest opp. Det kan dreie seg om bruksanvisninger, fakturaer og tollpapirer, blant annet.

Professor i språkvitenskap ved Københavns Universitet, Carsten Elbro, sier:
- Mennesker med lesevansker og dyslektikere får det vanskeligere og vanskeligere i takt med at informasjonsmengden i samfunnet øker, og problemet er meget stort. I følge OECD leser hele 36 prosent av voksne dansker for dårlig til å utnytte sitt potensial i utdanning, jobb og fritid. Prosjektet vil forhåpentligvis kunne forbedre livet for mange dyslektikere.

Elbro har tidligere mottatt støtte av NorFA, NordForsks forgjenger.

Les mer på Københavns Universitets hjemmesider.
Nyhetsbrev
Facebook