Dansk støtte til svensk ESS-kandidatur

22.04.2008
Danmarks regjering har besluttet å aktivt støtte svenskenes søknad om å få den internasjonale tverrvitenskapelige forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (ESS) lagt til Lund. Danmark blir med dette det første landet som innleder forhandlinger med en av de tre kandidatene som nå konkurrerer om å bli vertskap for ESS: Lund i Sverige, Bilbao i Spania og Debrecen i Ungarn.
 Dansk støtte til svensk ESS-kandidatur
”Det gleder oss stort at våre danske venner har besluttet å støtte Sveriges anstrengelser for å få ESS”, sier Sveriges forskningsminister Lars Leijonborg i en pressemelding fra Sveriges ministerium for høyere utdanning og forskning. ”Med en bredere nordisk støtte, øker Sveriges muligheter til å få bygge ESS ytterligere.”

”Den sterke danske støtten til den nordisk-baltiske plattformen som vi arbeider for, er svært oppmuntrende og vil styrke Sveriges ESS-anbud”, sier Colin Carlile, leder for ESS Scandinavia-sekretariatet i Lund.

ESS, European Spallation Source, vil bli et verdensledende tverrvitenskapelig forskningssenter. Målet er å konstruere neste generasjons kraftfulle neutronkilde, som skal komme til anvendelse innenfor forskningsområder som kemi, nano- og energiteknikk, biovitenskap, IT og material- og ingeniørvitenskap.

ESS er et europeisk prosjekt, men det finnes ingen fastlagt prosess for hvordan Europa skal treffe beslutninger om storskala-forskningsinfrastrukturer som ESS. Beslutningen vil bli tatt når de landene som ønsker å bygge, eie og drive ESS, sammen har etablert en koalisjon og inngått avtale med et vertsland.

Forslaget om å legge ESS til Lund i Sverige er fremlagt av et konsortiet ESS Scandinavia (ESS-S). Konsortiet består av omkring 20 universiteter, laboratorier, institutter, regioanle myndigheter og tverrnasjonale organisasjoner.

”Etableringen av ESS i Sør-Sverige vil få betydning for de skandinaviske landene og Østersjøregionen som helhet”, sier Helge Sander, Danmarks minister for vienskap, teknologi og innovasjon, i en pressemelding 7. april 2008.

Les mer om ESS og ESS Scandinavia ESS-Ss hjemmeside


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her