Dansk tiltak for økt Brain Gain

04.06.2007
Legemiddelselskapet Novo Nordisk har startet et tiltaksprogram for å få forskertalenter i utlandet hjem; de vil gjerne ha universitetene med på ordningen, og rektor for Danmarks tekniske universitet (DTU) er ikke fremmed for tanken.
Forskere som søker og blir tildelt et Return Fellowship gjennom Novo Nordisk, får en forskerstilling i selskapet i inntil to år, hjelp til å finne bolig samt betalte flyttekostnader. Selskapet håper at universitetene vil være med på ordningen og få den til å vokse. Dekan på teknisk-naturvitenskapelig fakultet ved Aalborg universitet omtaler ideen som ”meget spennende”. Og DTU-rektor mener en slik ordning vil kunne være et godt redskap i den harde internasjonale konkurransen om de beste forskerne.

Les mer om ordningen her.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her