Dansk undervisningsminister blir ny nordisk samarbetsminister

26.11.2007
Bertel Haarder blir den minister i Danmark som i framtiden kommer att ansvara för det nordiska samarbetet. Han kommer att fortsätta som undervisningsminister i Danmark och tar samtidigt över de nordiska frågorna från Connie Hedegaard som blir minister för klimat- och energifrågor i Danmark
 Dansk undervisningsminister blir ny nordisk samarbetsminister
Bertel Haarder har tidigare varit undervisnings- och kyrkominister i Ander Fogh Rasmussens regering. Hans nordiska kollegor på samarbetsministerposten är Jan Vapaavuori från Finland, Christina Husmark Pehrsson från Sverige, Heidi Grande Røys från Norge och Össur Skarphéðinsson från Island. De självstyrande områdena representeras av Jógvan á Lakjuni från Färöarna, Aleqa Hammond från Grönland och Lasse Wiklöf från Åland.

Nordiska ministerrådet, bildat 1971, är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan.
Statsministrarna har det överordnade ansvaret för Nordiska ministerrådet. De har delegerat ansvaret till de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) och till Nordiska samarbetskommittén (NSK) som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, roterar mellan de fem nordiska länderna. I år håller Finland i ordförandeklubban och 2008 tar Sverige över.(www.norden.org)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her