Danske Højteknologifonden med storsatsning

10.01.2006
Vaksinasjon gjennom et plaster på huden, bedre kreftbehandling, billigere juletre neste år? Disse eksemplene viser spennet i de 12 prosjektene som nå får støtte fra den nyopprettede danske Højteknologifonden.
Styret i Højteknologifonden har bare vært aktivt siden 31. mars 2005, men allerede ved utgangen av 2005 var de klare med sin første utdeling av midler. Fondet mottok i alt 158 prosjektforslag, og 12 slapp altså gjennom nåløyet. Fondet satser 200 millioner danske kroner på prosjektene.
-Den store interessen for å søke støtte fra Højteknologifonden er et sterkt vitnesbyrd om at fondet fyller et viktig og stort tomrom i dansk forskningsstøtte. Fondet åpner et vindu for forskere og virksomheter til å samarbeide på tvers om utvikling av ny forskning og teknologi. Et samarbeid som skaper fremtidige arbeidsplasser, konkluderer styreformannen for Højteknologifonden, Jørgen Mads Clausen.

Les mer.
Nyhetsbrev
Facebook