Danske Højteknologifonden med storsatsning

10.01.2006
Vaksinasjon gjennom et plaster på huden, bedre kreftbehandling, billigere juletre neste år? Disse eksemplene viser spennet i de 12 prosjektene som nå får støtte fra den nyopprettede danske Højteknologifonden.
Styret i Højteknologifonden har bare vært aktivt siden 31. mars 2005, men allerede ved utgangen av 2005 var de klare med sin første utdeling av midler. Fondet mottok i alt 158 prosjektforslag, og 12 slapp altså gjennom nåløyet. Fondet satser 200 millioner danske kroner på prosjektene.
-Den store interessen for å søke støtte fra Højteknologifonden er et sterkt vitnesbyrd om at fondet fyller et viktig og stort tomrom i dansk forskningsstøtte. Fondet åpner et vindu for forskere og virksomheter til å samarbeide på tvers om utvikling av ny forskning og teknologi. Et samarbeid som skaper fremtidige arbeidsplasser, konkluderer styreformannen for Højteknologifonden, Jørgen Mads Clausen.

Les mer.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her