Danske SJVF støtter yngre forskere

26.06.2002
"Nyt fra Forskningsstyrelsen" 25. juni melder at Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) har midler til å støtte innovative forskningsprosjekter under ledelse av unge forskertalenter innen jordbruks- og veterinærvitenskap.
"Nyt fra Forskningsstyrelsen" 25. juni melder at Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) har midler til å støtte innovative forskningsprosjekter under ledelse av unge forskertalenter innen jordbruks- og veterinærvitenskap.

Initiativets målgruppe er yngre danske eller utenlandske, innovative forskningsledere i danske forskningsmiljøer. De unge forskningslederne gis mulighet til å samle en gruppe yngre forskere og forskerstuderende. Eventuell bevilgning vil bli gitt til et forskningsprojekt med et budsjett på 1-2 mill. DKK pr år i 3 år, eller eventuelt som rammeprogrammer.

Søkerne bes vedlegge en begrunnelse for hvorfor deres prosjekt passer inn i dette konseptet. Medfinansiering fra vertsinstitusjonen regnes som en fordel.

Les mer på SJVFs hjemmesider.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her