Danske SJVF støtter yngre forskere

26.06.2002
"Nyt fra Forskningsstyrelsen" 25. juni melder at Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) har midler til å støtte innovative forskningsprosjekter under ledelse av unge forskertalenter innen jordbruks- og veterinærvitenskap.
"Nyt fra Forskningsstyrelsen" 25. juni melder at Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) har midler til å støtte innovative forskningsprosjekter under ledelse av unge forskertalenter innen jordbruks- og veterinærvitenskap.

Initiativets målgruppe er yngre danske eller utenlandske, innovative forskningsledere i danske forskningsmiljøer. De unge forskningslederne gis mulighet til å samle en gruppe yngre forskere og forskerstuderende. Eventuell bevilgning vil bli gitt til et forskningsprojekt med et budsjett på 1-2 mill. DKK pr år i 3 år, eller eventuelt som rammeprogrammer.

Søkerne bes vedlegge en begrunnelse for hvorfor deres prosjekt passer inn i dette konseptet. Medfinansiering fra vertsinstitusjonen regnes som en fordel.

Les mer på SJVFs hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her