Danskene satser stort på grunnforskning

04.12.2006
Danmarks Grundforskningsfond setter av 350 millioner DKK til grunnforskning, og oppretter 8 nye sentre for en femårs periode. - Sterke grunnforskningsmiljøer er avgjørende for å utdanne en ny generasjon av unge med den kompetansen vi trenger til å styrke utviklingen på alle områder, sier styreformannen i fondet Klaus Bock.
Sentrene favner over mange fagområder, fra DNA-nanoteknologi til økonomi. Konkurransen var hard, med 144 innsendte forslag.
- Årets mange kvalifiserte forslag avspeiler en stor vitalitet og bredde i dansk grunnforskning, men har samtidig nødvendiggjort en vanskelig prioritering mellom mange høyt kvalifiserte søkere, sier Bock.

Nyhetsbrev
Facebook