Danskene satser stort på grunnforskning

04.12.2006
Danmarks Grundforskningsfond setter av 350 millioner DKK til grunnforskning, og oppretter 8 nye sentre for en femårs periode. - Sterke grunnforskningsmiljøer er avgjørende for å utdanne en ny generasjon av unge med den kompetansen vi trenger til å styrke utviklingen på alle områder, sier styreformannen i fondet Klaus Bock.
Sentrene favner over mange fagområder, fra DNA-nanoteknologi til økonomi. Konkurransen var hard, med 144 innsendte forslag.
- Årets mange kvalifiserte forslag avspeiler en stor vitalitet og bredde i dansk grunnforskning, men har samtidig nødvendiggjort en vanskelig prioritering mellom mange høyt kvalifiserte søkere, sier Bock.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook