Den nordiske velferdsmodellen under press

07.09.2012
Den nordiske velferdsmodellen blir på mange av OECDs rangeringslister karakterisert som en av de mest vellykkede modeller i verden. Tiltakende innvandring, en sterk økning av eldre i befolkningen og ikke minst Europas vanskelige finansielle situasjon utfordrer den nordiske velferdsmodellen. Hvordan vil disse pressfaktorene påvirke den videre utviklingen?
Den nordiske velferdsmodellen under press

Nordic Centre of Excellence (NCoE) «Reassessing the Nordic Welfare Model» ble startet i 2007 da NordForsk tildelte NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) mandat til å analysere hvordan den nordiske velferdsmodellen utvikler seg.

På avslutningskonferansen som foregikk i Oslo presentere sentrale velferdsforskere fra prosjektet hva de hadde kommet frem til. Konferansen fikk stor oppslutning og nær 200 forskere fra hele verden deltok. Særlig bemerkelsesverdig var den store oppslutning fra de asiatiske landene. Konferansen omfattet over 80 faglige innlegg de to dagene den ble holdt, og problemstillingene favnet vidt; integrering, kjønns- og generasjonsrelasjoner, globalisering og konkurranse mm (se fullt program på nova.no)

Senterleder Bjørn Hvinden hevdet i det avsluttende innlegget at grunnlaget for at problemstillingene fra prosjektet kunne videreføres i mange pågående og planlagte prosjekter innenfor nordisk forskning. Hvinden fremhevet blant annet Normacare og ikke minst den kommende utlysningen innfor Helse og velferd i NordForsk som initiativer som ville ha fokus på problemstillingene fra REASSESS.

Les mer om konferansen og programmet på NOVA sine sider

Tekst: Marius Hagen

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her