Det hyggelige hydrogensamfunnet

30.09.2003
Hva gjør vi når det fossile, karbonholdige drivstoffet på jorden er brukt opp? Løsningen kan være hydrogen i stedet for tradisjonelt drivstoff. I sommer var 48 nordiske og internasjonale forskerstudenter innen fagfeltet samlet i Island for å lære mer om fordeler og problemer med hydrogensamfunnet i kurset ”Infrastructure for the Hydrogen Society”.
Hva gjør vi når det fossile, karbonholdige drivstoffet på jorden er brukt opp? Løsningen kan være hydrogen i stedet for tradisjonelt drivstoff. I sommer var 48 nordiske og internasjonale forskerstudenter innen fagfeltet samlet i Island for å lære mer om fordeler og problemer med hydrogensamfunnet i kurset ”Infrastructure for the Hydrogen Society”.

Det er ingen tilfeldighet at kurset ble holdt nettopp i Island. I Reykjavík finnes allerede et transportsystem som demonstrerer hydrogen brukt som drivstoff. Kurslederen Dr Helgi Ingason forklarer:

- Island er i en spesiell situasjon med store mengder geotermisk kraft og hydrogen, men ingen fossile energikilder. Samtidig er vi avhengige av energi til fiskeindustri og transport. Derfor har myndighetene tatt initiativet til et slikt hydrogensamfunn i Island.

Fordelen med hydrogen er at det er kompatibelt med biosfæren: mens fossilt brennstoff skader miljøet, kan hydrogen produseres og forbrennes nesten helt uten forurensning. Dette samfunnsmessige aspektet var en sentral del av kurset:

- En målsetning for Nordisk Ministerråd er at Norden skal bli mer selvhjulpen når det gjelder energi. Fornybare energikilder skal prioriteres og karbonutslipp reduseres. I kurset la vi derfor ikke bare vekt på kjemi og teknologi, men også sosioøkonomiske og miljømessige aspekter, sier Dr Helgi Ingason.

Målsetningen for kurset var dermed at studentene skulle få en oversikt over alle aspektene ved hydrogensamfunnet på en kompakt, men likevel tilgjengelig måte. Dette er i følge Dr Ingason unikt i internasjonal sammenheng.

På verdensbasis er det et stort og økende behov for kompetanse innen hydrogenproblematikken. NorFA-kurset økte ikke bare den vitenskapelige forståelsen for dette tverrvitenskapelige feltet, det ga også unge nordiske forskere viten om muligheter og begrensninger i nordisk sammenheng. Ved Nordens universiteter finnes allerede en stor kunnskapskilde som nå kan styrkes ytterligere gjennom synergieffekten kurset ga:

- Kurset tilbød internasjonalt anerkjente forelesere, og kursdeltagerne hadde stort utbytte av å lytte til dem og utveksle ideer seg i mellom. Studentene var veldig entusiastiske, og de har tenkt til å fortsette samarbeidet gjennom en felles internettside, avslutter en fornøyd dr Ingason.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her