- Doktorander på stipend mangler rettssikkerhet

14.12.2006
En ny rapport fra svenske Högskoleverket konstaterer at rettssikkerheten er dårlig for doktorgradsstudenter på stipend. Støtten regnes ikke som inntekt og ikke gir grunnlag for sykepenger, pensjon og foreldrepermisjon. - Dette har vi sagt lenge, sier Doktorandföreningen.
Doktorgradsstudenter som forsørges med stipend kan også miste retten til sykepenger som de har opparbeidet gjennom tidligere inntekt.
- Problemet med stipender er at de ikke gir doktorgradsstudenten noen som helst sosial trygghet, sier Marie Kahlroth, Högskoleverkets utreder.

Flere svenske læresteder har helt sluttet å finansiere doktorgradsstudenter med stipend:
- Det kan jo hende at dette er en tilfeldig nedgang for 2006, men det virker som om lærestedene innser at stipender er negativt for doktoranden, spekulerer Kahlroth.

I følge Högskoleverkets beregninger ville det koste totalt 28 millioner SEK å erstatte stipendene med ansettelser, beregnet ut fra forholdene i 2006. En lav sum i forhold til totalkostnadene for forsørgningen av doktorandene, men mer enn en fordobling av lærestedenes kostnader.

Högskoleverket mener det beste ville være å erstatte stipendene med ansettelser, men ser at endringen kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av kostnadene. De går derfor for en gradvis overgang til ansettelse i stedet for stipend.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her