Dystre utsikter for kvinnelige forskere i Øst-Europa

24.06.2004
I en ny rapport til EU-kommisjonen om status for kvinnelige forskere i Sentral- og Øst-Europa samt Baltikum går det frem at den formelle likestillingen i kommunisttiden var preget av politisk sensur og undertrykking av kvinnebevegelser og ytringfrihet, også i akademia.
Gruppen bak rapporten ble ledet av professor Ene Ergma, og besto for øvrig av kvinnelige forskere fra forskjellige disipliner og ulike sektorer.

Rapporten belyser likestillingspolitikken som ble implementert under kommunistregimene, og som besto i lik rett til høyere utdanning og heltidsarbeid, rettigheter som ble styrket gjennom tilgang på barnepass, juridisk beskyttelse og statsstøtte til arbeidende mødre. Likevel var likestillingen ikke mer dyptgripende enn at den ble hindret av politisk sensur og undertrykkelse av kvinnebevegelsene og ytringsfriheten.

Overgangsperioden etter kommunisttiden har ført til en omstrukturering av forskningssystemene i disse landene, og kan generelt karakteriseres av nedgang i bevilgning til forskning og reduksjon av forskerpopulasjonen. Dette har satt de kvinnelige forskerne i en mer sårbar situasjon, og fremtidsutsiktene for de unge kvinnene er tilsvarende dystre.

Les rapporten på EU-kommisjonens hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her