Ecer 2012, Cadiz: Stor interesse for NordForsk - programmet "Education for Tomorrow"

08.10.2012
- Jeg er glad for at Norden er svært godt representert ved årets konferanse. Jeg er fornøyd med måten vårt program "Education for Tomorrow" har blitt presentert på, og med den positive responsen vi har fått så langt. Vi forventer oss mange gode NCoE (Nordic Centre of Excellence) søknader, uttaler Ane Marte Rasmussen fra Norges Forskningsråd. Hun sitter i programmets styringsgruppe. Programmet "Education for Tomorrow" vil finansiere et Nordic Centre of Excellence gjennom en åpen utlysning med frist 6. november.
Ecer 2012, Cadiz: Stor interesse for NordForsk - programmet "Education for Tomorrow"

Ane Marte Rasmussen (Norges Forskningsråd), Krista Varantola (University of Tampere) og Elisabet Nihlfors (Vetenskapsrådet)

NordForsk deltok på European Conference on Educational Research (ECER), og presenterte programmet "Education for Tomorrow" og den tilknyttede NCoE-utlysningen gjennom to separate sesjoner i løpet av konferanseuken 17. – 21. september 2012. ECER er en årlig konferanse om utdanningsforskning, organisert av European Educational Research Association (EERA). Årets konferanse hadde temaet: "Behovet for forskning for å kjempe for frihet, utdanning og utvikling for alle". Arrangementet fant sted i Cádiz, Spania, og tiltrakk nærmere 3000 delegater fra hele Europa. ECER er en arena der forskere og politikere, samt representanter fra offentlig og privat sektor samles for å utveksle kunnskap om utdanningsforskning og etablere internasjonale nettverk. Programmet besto av forskningspresentasjoner, foredrag, nettverksbygging, ulike utstillinger, sosiale arrangementer og mye mer.

Leder av styringsgruppen, Krista Varantola, prosjektleder Lotta Strandberg og Siv H. Strand Larsen representerte NordForsk på konferansen. Til stede var også Elisabet Nihlfors (SE) og Ane Marte Rasmussen fra programmets styringsgruppe. NordForsk arrangerte to separate sesjoner der programmet "Education for Tomorrow" og NCoE-utlysningen ble presentert. Lotta Strandberg presenterte programmet og utlysningen, og Siv H. Strand Larsen presenterte søknadsprosedyren. Målet med de to workshopene og NordForsks deltakelse på ECER var å promotere programmet og utlysningen samt å tiltrekke potensielle søkere og bygge nettverk.

 

Tekst and foto:  Siv H. Strand Larsen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her