Education for Tomorrow inntok Island

Education for Tomorrow inntok Island

04.06.2014
Den første årlige konferansen for Education for Tomorrow ble avholdt i Reykjavik 19-20 mai 2014. NordForsk inviterte prosjektdeltagere, forskere og interessenter til nettverksbygging og resultatpresentasjoner, og blant foredragsholderne var Rannis-direktør Hallgrímur Jónasson, EU-kommisjonens Monica Menapace og EERA-president Lejf Moos.

Illugi GunnarssonKonferansen fant sted i Reykjaviks storslåtte konserthus, Harpa, og startet med det åpne seminaret «Shaping the future of Nordic education». Islands utdanningsminister Illugi Gunnarsson holdt åpningsinnlegget og la stor vekt på at Norden må tilpasse utdanningssystemene etter fremtidens behov og understreket at på tross av ulikhetene har de nordiske landene en rekke felles utfordringer.

Horizon 2020

Etter at Hallgrímur Jónasson hadde gitt forsamlingen et innblikk i de islandske satsingsområdene innen forskning og teknologi, tok Monica Menapace, ansvarlig for utdanningsforskning i EUs Horizon 2020, over. Hun presenterte Horizon 2020 fra et utdanningsperspektiv, og viste hvilke forskningsmuligheter som ligger i programmet.

Utfordret publikum

Lejf Moos

Passende nok var neste taler Lejf Moos, president i the European Educational Research Association(EERA) og han fulgte opp med en engasjert analyse av Horizon 2020 fra EERAs ståsted. Avslutningsvis utfordret Moos både EU-kommisjonen og publikum til å tenke nytt og annerledes innen utdanningsforskning.

Unikt forskningsprogram

Mens Education for Tomorrows overordnende mål er å styrke regionens posisjon i utdanningsforskning, var konferansens målsetting å presentere prosjektenes resultater fra det første året, deres planer fremover og samtidig knytte tettere bånd mellom prosjektdeltagerne.

Mary JamesLeder for Education for Tomorrows Scientific Advisory Board, professor Mary James fra Cambridge University var glad for å være tilstede under konferansen.

-Noe av det mest interessante med Education for Tomorrow er det unike utgangspunktet for programmet. På verdensbasis er det et stadig sterkere markedsfokus på utdanning, mens dette forskningsprogrammet ser på utdanning som et felles gode for samfunnet. Tilnærmingen at utdanning har tette bånd til velferd er ganske enestående for de nordiske landene, og noe som er viktig å ta vare på, sier professor James.

Spent på fortsettelsen

Etter å ha hørt prosjektenes presentasjoner er James spent på fortsettelsen.

-Det sier seg selv at etter ett år med forskning er det få resultater av betydning å legge frem, men jeg synes det var interessant å høre presentasjonene, og jeg ser med forventning frem til de kommende års konferanser, avslutter James.

Om Education for Tomorrow

Education for Tomorrow-programmet startet i 2013, men har i flere år vært på den politiske dagsordenen til de nordiske landene, og har derfor gjort både undersøkelser og nasjonale konsultasjoner for utarbeidelse av de ulike temaene. I tillegg til et Nordic Center of Excellence finansierer forskningsprogrammet seks prosjekter.

Les mer om Education for Tomorrow og prosjektene

Foto: NordForsk/Kristín Bogadóttir 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her