Effekten av fullkornsmat på kreft og andre livsstilssykdommer

13.06.2007
Ved hjelp av biologisk materiale og kostholdsinformasjon samlet inn fra mer enn 250 000 innbyggere i Umeå, København og Tromsø skal sannheten om helseegenskapene til den nordiske brødskiva på bordet. Et 5-årig fellesnordisk forskningsprogram innen mat, ernæring og helse skal avdekke helseeffekter ved tradisjonelt nordisk kosthold. Programmet består av 3 nye Nordic Centres of Excellence, og finansieres av NordForsk og de nordiske forskningsrådene.
Høyt inntak av fullkornsmat er det mest fremtredende særtrekket ved det tradisjonelle nordiske kostholdet. Forskning gir tydelige indikasjoner på at den nordiske fullkornsdietten har positive effekter i forhold til livsstilssykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2 diabetes.

Men de gode effektene av ”vår” fullkornsdiett er truet av nye matvaner og matmoter; den tradisjonelle nordiske kosten generelt, og brødskiva spesielt, har de senere årene blitt sterkt utfordret fra den såkalte middelhavsdietten.

– Vi vet at et kosthold som er rikt på fullkornsvarer har stor betydning i forhold til sukkersyke og hjerte- og karsykdommer, men på kreftområdet mangler vi tilsvarende kunnskap, sier Anne Tjønneland, ved Kræftens Bekæmpelse. Hun leder ett av tre nye nordiske forskningssentre i det nye matprogrammet: Nordic Health – Wholegrain Food. Antagelig er fullkorn en svært viktig del av et kreftforebyggende kosthold – kanskje viktigere enn frukt og grønt. Men det må ytterligere forskning til.

Effekten av fullkornsvarer på moderne livsstilssykdommer er viktige fokusområder for det nystartede forskningssenteret Nordic Health – Wholegrain Food. Blodprøver og kostinformasjon fra nordiske innbyggere skal avdekke sammenhenger mellom fullkornsdiett og forebygging og utvikling av alvorlige folkesykdommer. Biomarkører i blodet forteller forskerne om personens inntak av fullkorn, og disse målingene kan sammenstilles med personens sykdomsprofil over tid.

Det er viktig med en fellesnordisk forskningssatsning på dette området fordi Norden som region samlet sett spiser svært mye fullkornsmat. Ingen andre steder i den vestlige verden spiser man så mye uraffinert eller kun delvis raffinert bygg, havre og hvete som i Norden. Men det er også store interne variasjoner i bruk av fullkorn i maten i regionen, og dette utgjør et perfekt materialgrunnlag for forskerne på området. Omfattende, kvalitetssikrede sykehusregistre i de nordiske landene er et annet viktig argument for det nordiske forskningsprogrammet.

HELGA er ett av tre Nordic Centres of Excellence on Food, Nutrition & Health som NordForsk finansierer i perioden 2007–2011.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her