Eksellent nordisk-russisk forskningssamarbeid

29.01.2008
For å styrke det nordisk-russiske samarbeidet i kunnskaps-sektoren etablerer Nordisk ministerråd, sammen med aktuelle russiske myndigheter, et nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor forskning og utdanning. NordForsk har i januar 2008 lansert et initiativ som skal styrke samarbeidet mellom Nordic Centres of Excellence og russiske forskningsmiljøer.
 Eksellent nordisk-russisk forskningssamarbeid
Nordisk-russisk NMR-program
Det overordnede rammeverket for samarbeidet er Nordisk ministerråds (NMR) program Knowledge Building and Networking Programme. Målet med prosessen er å komme til formell enighet med relevante myndigheter i nord-vest Russland om felles prioriteringer og, hvis mulig, samfinansiering av nordisk-russisk samarbeid innenfor forskning og utdanning.

Nordisk ministerråd vil støtte forberedende aktiviteter (Preparatory Actions) til dette programmet i 2008.

NordForsk-initiativ
NordForsk har initiert forberedende aktiviteter gjennom en utlysning som rettes mot fire etablerte Nordic Centres of Excellence-programmer (NCoE) innenfor molekylærmedisin; velferdsforskning; mat, ernæring og helse og humaniora og samfunnsvitenskap.

Med denne utlysningen ønsker NordForskå styrke forskningssamarbeidet med nord-vest Russland. NCoE-programmene utgjør en plattform for samarbeid med russiske partnere innenfor forskningsområder som NordForsk og de nasjonale forskningsrådene i Norden har vurdert som nordiske styrekområder.


For mer informasjon, kontakt:

Seniorrådgiver Harald Botha
Tel: +47 9754 6168
e-mail: harald.botha@nordforsk.org

Seniorrådgiver Harry Zilliacus
Tel: +47 9483 8681
e-mail: harry.zilliacus@nordforsk.org

Seniorrådgiver Erlendur Helgason
Tel: +47 9011 1012
e-mail: erlendur.helgason@nordforsk.org

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her