Eksellent nordisk-russisk forskningssamarbeid

29.01.2008
For å styrke det nordisk-russiske samarbeidet i kunnskaps-sektoren etablerer Nordisk ministerråd, sammen med aktuelle russiske myndigheter, et nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor forskning og utdanning. NordForsk har i januar 2008 lansert et initiativ som skal styrke samarbeidet mellom Nordic Centres of Excellence og russiske forskningsmiljøer.
 Eksellent nordisk-russisk forskningssamarbeid
Nordisk-russisk NMR-program
Det overordnede rammeverket for samarbeidet er Nordisk ministerråds (NMR) program Knowledge Building and Networking Programme. Målet med prosessen er å komme til formell enighet med relevante myndigheter i nord-vest Russland om felles prioriteringer og, hvis mulig, samfinansiering av nordisk-russisk samarbeid innenfor forskning og utdanning.

Nordisk ministerråd vil støtte forberedende aktiviteter (Preparatory Actions) til dette programmet i 2008.

NordForsk-initiativ
NordForsk har initiert forberedende aktiviteter gjennom en utlysning som rettes mot fire etablerte Nordic Centres of Excellence-programmer (NCoE) innenfor molekylærmedisin; velferdsforskning; mat, ernæring og helse og humaniora og samfunnsvitenskap.

Med denne utlysningen ønsker NordForskå styrke forskningssamarbeidet med nord-vest Russland. NCoE-programmene utgjør en plattform for samarbeid med russiske partnere innenfor forskningsområder som NordForsk og de nasjonale forskningsrådene i Norden har vurdert som nordiske styrekområder.


For mer informasjon, kontakt:

Seniorrådgiver Harald Botha
Tel: +47 9754 6168
e-mail: harald.botha@nordforsk.org

Seniorrådgiver Harry Zilliacus
Tel: +47 9483 8681
e-mail: harry.zilliacus@nordforsk.org

Seniorrådgiver Erlendur Helgason
Tel: +47 9011 1012
e-mail: erlendur.helgason@nordforsk.org

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her