En ny æra for ERA?

31.07.2012
NordForsk signerte sammen med EARTO (European Association of Research and Technology Organisation), EUA (European University Association), LERU (League of European Research Universities) og Science Europe i Brussel tirsdag en erklæring hvor virksomhetene forpliktet seg til å styrke samhandlingen mellom forskningsvirksomhetene i EU og bidra til en harmonisering av forskningspolitikken i Europa.
En ny æra for ERA?

Gunnel Gustfsson, Máire GEOGHEGAN-QUINN and Guðrún Nordal

Den nye intensjonsavtalen kan bli et viktig neste steg for å oppfylle EU sin intensjon med ERA (European Research Area) som er å effektivisere og optimalisere den europeiske forskningen.

Viktige forpliktelser for NordForsk

I det signerte dokumentet «Memorandum of understanding between the European commission and NordForsk» heter det blant annet at NordForsk skal tilpasse seg rekrutteringsprosessen som er definert i «EU framework for research careers», legge et bedre grunnlag for mobiliteten blant forskere i Europa, styrke bidraget til transnasjonale tematiske forskningsprogrammer og implementere en mer gjennomført «open access» strategi som øker tilgjengeligheten til forskningsresultatene på tvers av landegrensene. NordForsk vil gjennomføre disse tiltakene innen utgangen av 2013. EUs kommissær for forskning og innovasjon Máire GEOGHEGAN-QUINN mente signeringen var en viktig milepæl, men at for å lykkes krevde dette tettere samarbeid mellom organisasjonene og landene, og bedre overvåking av initiativet.

«Real change!»

Drivkraften bak ERA er erkjennelsen av at Europa sakker mer og mer akterut innen forskning sammenlignet med USA og Japan. Europa mangler en samlet plattform for forskning, noe som gjør at forskningen blir fragmentarisk og mindre konkurransedyktig. Máire GEOGHEGAN-QUINN berømmet interesserorganisasjonene for deres vilje til å støtte opp under realiseringen av ERA. Fremragende forskning og effektiv forskningsinfrastruktur er avgjørende faktorer for økonomisk vekst og sosial velferd i Europa. Dersom interesseorganisasjonenes makter å samle seg om en realisering av ERA kan initiativet være et viktig bidrag til å forebygge de store sosiale og økonomiske utfordringene som Europa møter i disse dager, og ikke minst styrke Europas konkurransekraft.

Link til video fra signeringsseremonien

 

Tekst: Marius Hagen

Bilde: Terje Heiestad

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her