En sprudlende offentliggjøring av tre nye Nordic Centres of Excellence

10.06.2010
NCoE SVALI, CRAICC og DEFROST er de tre nye Nordic Centres of Excellence (NCoE) som får støtte innenfor Toppforskningsinitiativets delprogram Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. ”Vi er overbeviste om at disse sentrene vil gjennomføre forskning i verdensklasse, og skape en sterk merverdi til den nordiske forskningen på sine felt, sier en fornøyd leder for programkomiteen, Magnus Friberg.
 En sprudlende offentliggjøring av tre nye Nordic Centres of Excellence
Representanter for de tre sentrene fikk en varm velkomst under mottakelsen på IPY Oslo Science-konferansen i ettermiddag, der navnene på de tre sentrene ble offentliggjort.

Prosjektleder for NCoE SVALI, Jon Ove Hagen, prosjektleder for NCoE DEFROST Torben R. Christensen og Andreas Stohl for prosjektleder Markku Kulmala og NCoE CRAICC presenterte de nye NCoE-ene til applaus fra 45 fremmøtte tilhørere.

Programkomiteen var svært fornøyde med den høye kvaliteten på de mottatte søknadene, som beskriver innovative og godt koordinerte forskningsprogrammer. I tillegg til drivis, isbreer og permafrost dekket søknadene også genetisk respons, hydrogeologi og andre konsekvenser av at kryosfæren forandrer seg.

De tre utvalgte sentrene tar, i følge Friberg, opp viktige områder for å forstå vekselvirkningene mellom klimaet og kryosfæren, og de oppfyller Toppforskningsinitiativets intensjoner. ”NCoE SVALI fokuserer på isbreenes tilstand, NCoE CRAICC på effekten av aerosoler og sot, og NCoE DEFROST undersøker forandringerne i permafrosten og karbonbalansen.

Alle de tre sentrene har et bredt nettverk av samarbeidspartnere, og deltagere fra alle de nordiske landene. Sentrene har også deltakelse fra andre arktiske land (USA, Canada og Russland). Totalt involverer NCoE-programmet om lag 340 forskere.

Les mer om de nordiske sentrene og Toppforskningsinitiativet her!

Bildetekst: Torben R. Christensen, Magnus Friberg, Michael Andersson, Jon Ove Hagen, Caroline Leck og Andreas Stohl.

Tekst og foto: Lisa H. Ekli
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her