ERAs fremtidige rammebetingelser - åpen konsultasjon

02.12.2011
Europakommisjonens åpne høring om ERAs fremtidige rammebetingelser ble avsluttet 30. november. Her kan du lese NordForsks høringssvar.
ERAs fremtidige rammebetingelser - åpen konsultasjon

Høringen er et ledd i Kommisjonens arbeid med å implementere Europe 2020 og flaggskipinitiativet Innovation Union. Her forplikter Kommisjonen seg til i 2012 å legge frem forslag til ERAs fremtidige rammebetingelser. Disse skal fjerne barrierer for innføring av den såkalte ”femte frihet”, dvs. et enhetlig marked for forskning, vitenskap og teknologi i Europa.

Europakommisjonens plan er at ERAs fremtidige rammbetingelser skal tre i kraft innen utgangen av 2014 (se Innovation Union point 4)

NordForsks høringssvar kan leses her

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her