ERAs fremtidige rammebetingelser - åpen konsultasjon

02.12.2011
Europakommisjonens åpne høring om ERAs fremtidige rammebetingelser ble avsluttet 30. november. Her kan du lese NordForsks høringssvar.
ERAs fremtidige rammebetingelser - åpen konsultasjon

Høringen er et ledd i Kommisjonens arbeid med å implementere Europe 2020 og flaggskipinitiativet Innovation Union. Her forplikter Kommisjonen seg til i 2012 å legge frem forslag til ERAs fremtidige rammebetingelser. Disse skal fjerne barrierer for innføring av den såkalte ”femte frihet”, dvs. et enhetlig marked for forskning, vitenskap og teknologi i Europa.

Europakommisjonens plan er at ERAs fremtidige rammbetingelser skal tre i kraft innen utgangen av 2014 (se Innovation Union point 4)

NordForsks høringssvar kan leses her

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her