ERC Starting Grants: nasjonale bidrag til ytterligere finansiering

03.04.2008
Frankrike, Italia, Sveits og Spania har lansert nasjonale initiativer som åpner for finansiell støtte til de finalistene i ERCs Starting Grant-utlysning som ikke kan få finansiering over det opprinnelige utlysningsbudsjettet. ERCs president Fotis Kafatos gleder seg over de nasjonale tiltakene.
 ERC Starting Grants: nasjonale bidrag til ytterligere finansiering
Agence National de Recherche i Frankrike, Ministeriet for utdanning og vitenskap i Spania og det sveitsiske National Science Foundation har lyst ut midler som skal gå til forskerne ved henholdsvis franske, spanske og sveitsiske vertsinstitusjoner som bestod den kvalitetsmessige vurderingen i ERCs Starting Grant-utlysning, men som likevel ikke får ERC-finansiering av budsjettmessige årsaker.

Det italienske Ministeriet for universiteter og forskning har lansert en liknende utlysning, som er åpen for alle Starting Grant-finalister, ikke kun de italienske. Betingelsen er imidlertid at forskningen deres vil bli gjennomført i Italia.

I en pressemelding fra ERC 2. april 2008 sier president Fotis Kafatos:
”ERC setter stor pris på denne tydelige støtten til ERCs finansieringsstrategi for å støtte neste generasjons forskningsledere. Dette innebærer også en tidlig anerkjennelse av kvaliteten på ERCs mekanismer for fagfelleevaluering. Vi vil arbeide videre med å utvikle og forbedre disse ytterligere, basert på de erfaringene vi har gjort. De nasjonale initiativene demonstrerer dessuten det engasjementet de europeiske forsknings-finansierende institusjonene – både ERC og nasjonale organer – har med hensyn til å jobbe sammen mot et felles mål om å gjøre europeisk forskning best i verden.”

ERCs pressemelding om de nasjonale initiativene (2008-04-02)

Les også: “14 nordiske forskere mottar ERC Starting Grants” (2008-04-03)


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her