ERC Starting Grants: nasjonale bidrag til ytterligere finansiering

03.04.2008
Frankrike, Italia, Sveits og Spania har lansert nasjonale initiativer som åpner for finansiell støtte til de finalistene i ERCs Starting Grant-utlysning som ikke kan få finansiering over det opprinnelige utlysningsbudsjettet. ERCs president Fotis Kafatos gleder seg over de nasjonale tiltakene.
 ERC Starting Grants: nasjonale bidrag til ytterligere finansiering
Agence National de Recherche i Frankrike, Ministeriet for utdanning og vitenskap i Spania og det sveitsiske National Science Foundation har lyst ut midler som skal gå til forskerne ved henholdsvis franske, spanske og sveitsiske vertsinstitusjoner som bestod den kvalitetsmessige vurderingen i ERCs Starting Grant-utlysning, men som likevel ikke får ERC-finansiering av budsjettmessige årsaker.

Det italienske Ministeriet for universiteter og forskning har lansert en liknende utlysning, som er åpen for alle Starting Grant-finalister, ikke kun de italienske. Betingelsen er imidlertid at forskningen deres vil bli gjennomført i Italia.

I en pressemelding fra ERC 2. april 2008 sier president Fotis Kafatos:
”ERC setter stor pris på denne tydelige støtten til ERCs finansieringsstrategi for å støtte neste generasjons forskningsledere. Dette innebærer også en tidlig anerkjennelse av kvaliteten på ERCs mekanismer for fagfelleevaluering. Vi vil arbeide videre med å utvikle og forbedre disse ytterligere, basert på de erfaringene vi har gjort. De nasjonale initiativene demonstrerer dessuten det engasjementet de europeiske forsknings-finansierende institusjonene – både ERC og nasjonale organer – har med hensyn til å jobbe sammen mot et felles mål om å gjøre europeisk forskning best i verden.”

ERCs pressemelding om de nasjonale initiativene (2008-04-02)

Les også: “14 nordiske forskere mottar ERC Starting Grants” (2008-04-03)


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her