eScience kan bidra til å endre verden

15.07.2012
Professor Cherri Pancake fra Oregon State University gjorde det klart i sitt innlegg på NordForsks seminar om eVitenskap (eScience) på Euroscience Open Forum (ESOF) i Dublin at dette ikke er et eget fagområde: – Det er farlig når man blir forført av teknologi. Poenget er ikke teknologien i seg selv, men hva den kan bidra med. eVitenskap er tross alt bare en annen tilnærming til forskning og vitenskap, sa Cherrie Pancake.
eScience kan bidra til å endre verden

Hun satt i panelet sammen med Sverker Holmgren fra NordForsk, Beatrix Vierkorn-Rudolph fra det tyske Utdannings- og vitenskapsdepartementet, Lars Börjesson fra Vetenskapsrådet i Sverige og Jerzy Langer fra European Research Advisory Board.

En tredje pillar

Det nordiske eScience-initiativet har som mål å bygge rammeverk for nordisk, europeisk og globalt forskningssamarbeid og å stimulere til forskning på tvers av landegrenser og fagdisipliner.
Sverker Holmgren er programdirektør for NordForsk eScience Globalisation Initiative. Han har sterk tro på utvidet bruk av eScience, og han understreket betydningen av å åpne opp for nye måter for å samle inn og analysere data:

– Jeg vil gjerne stimulere til åpen tilgang til data, til software og til utdanningsressurser, sa Holmgren, som mener eScience vil være spesielt viktig innen områdene helse og klimaendringer. Han listet opp en rekke utfordringer. De aller fleste av disse handler imidlertid om jus og etikk, svært få om teknologi.

Ikke slutt å tenke!

– Fjerntilgang til data og e-infrastruktur er helt essensielt, sa Beatrix Vierkorn-Rudolph, som var opptatt av at vitenskapsfeltene slik vi kjenner dem vil fortsette å være hovedsaken.  – Vi må ikke slutte å tenke.  eVitenskap vil ikke endre verden, men kanskje kan den bidra til å fremme endring.  Det vi først og fremst trenger er enighet om åpen tilgang til data.

Lars Börjesson snakket om hvordan eVitenskap kan påvirke og involvere befolkningen, og hvordan publikum kan trekkes direkte inn i forskningsprosjekter.

– Du kan eksempelvis utstyre folk med sensorer. Og du kan involvere publikum ved å oppfordre dem til å foreta målinger, og på mange andre måter.  Men de grunnleggende vitenskapelige metodene vil fortsette å være de samme, sa Börjesson.

 

Sosiale og økonomiske utfordringer

Cherri Pancake tok for seg tre hovedmål med eScience og e-infrastruktur, og noen av utfordringene. Etter hennes mening er hovedmålene å dele modeller og verktøy, å dele viktige forskningsdata, samt å gjøre det trygt å dele data på tvers av fagdisipliner.

– Hovedutfordringene er ikke tekniske, men sosiale og økonomiske.  Vi må ta disse utfordringene på alvor, og ikke bare la utviklingen gå av seg selv. Mye av dette skjer enten vi vil eller ikke, så vi må sørge for at det skjer på en trygg måte, sa hun.

Diskusjonene fortsatte rundt bordene og på en mottakelse på NordForsks ESOF-stand etter at paneldebatten var over.

(Tekst:  Dag Inge Danielsen    Foto:  Terje Heiestad)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her