Et enklere Norden

21.08.2002
En rekke initiativer fra de nordiske samarbeidsministre skal fremme mobiliteten mellom de nordiske landene.
En rekke initiativer fra de nordiske samarbeidsministre skal fremme mobiliteten mellom de nordiske landene.

I Ole Norrbacks rapport "Nordbornas Rättigheter" pekes det på byråkratiets manglende kunnskaper om nordiske avtaler.

Svein Ludvigsen, som leder det nordiske regjeringssamarbeid i 2002, sier at byråkratiske hindringer skal fjernes, slik at flytting og pendling mellom de nordiske landene skal bli enklere. Dette forslaget skal behandles ved Nordisk Råds sesjon i Helsingfors 28.-31. oktober 2002. Forslaget berører blant annet mobilitet innen forskning, utdanning, helse, forbruker, næringsliv og arbeidsmarked.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her