Et isfjell med forskning

05.01.2010
Smeltende is og betydningen for natur og samfunn ble diskutert og visualisert på Arctic Venue på Nordatlantens Brygge i København sentrum under COP15. En rekke institusjoner og berørte parter presenterte sin forskning og arktiske problemstillinger, blant dem NordForsk.
 Et isfjell med forskning
- Arktisk klima endrer seg betydelig og hurtig, og konsekvensene vil bli merkbare globalt, sa prosjektkoordinator for Freshnor Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) og programkomitemedlem i Toppforskningsinitiativet under en sesjon 17. desember.

Satellittbilder og feltstudier viser tydelig at isen i Arktis minker dramatisk både i tykkelse og volum. Freshnor-projektet støttes av Nordisk ministerråd og studerer ferskvannssyklusen i den nordiske regionen. Hovedmålsetningen er å koordinere innsatsen på dette feltet i de nordiske landene, for å forstå klimasystemet og den hydrologiske syklusen i den nordiske havområdene. Modeller med høy oppløsning er nødvendig for å kartlegge de fysiske prosessene som er i gang.

- Fortsatt tap av havis i nåværende omfang kan resultere i isfritt arktisk hav i løpet av ett tiår, sa Christensen.
Store tap av Grønlandsisen har økt hvert år. Også når en ser på store variasjoner over en tjuefemårsperiode, er tendensen klar: Det er en helt tydelig endring, med økte utslipp av ferskvann. Mengdene av ferskvann vil få global effekt.

En virking av utslippene av ferskvann er mer fuktighet i luften og økte nedbørsmengder. En annen virkning er at økosystemene påvirkes av varmere vann, og derved tidligere vårblomstring i havet og større primærproduksjon.
Samfunnet i det arktiske området opplever allerede virkninger av klimaendringene gjennom tinende permafrost, som resulterer i skade på bygninger og infrastrutur. Nord-grønlandske jegere ser store endringer som påvirker jaktmulighetene, tilgjengelighet til jaktområdene og sikkerhet ved transport.

Felles nordisk innsats
NordForsks seniorrådgiver og programsekretær Michael Andersson presenterte Toppforskningsinitiativet (TFI), den største nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen sinne. Spesielt to av delprogrammene innenfor initiativet tilbyr finansiering til og har til hensikt å bygge nordiske bidrag til studier av effekter av klimaendringer og hvordan samfunnet kan forberede seg på disse endringene.

Tøft (for) klima i Bella Center
I Bella Center, der hovedforhandlingene under COP15 foregikk, presenterte de nordiske institusjonene sitt omfattende samarbeid; fra ambisiøse forskningsprosjekter og grønne energiløsninger til finansiering av klimaprosjekter i utviklingsland og aktiviteter i Arktis.

-På det hela taget fick det mångsidiga klimatsamarbetet i Norden god synlighet under COP15. Men bristerna i de praktiska arrangemangen från FN:s sida avspeglade sig också på våra aktiviteter och hade tyvärr direkta konsekvenser för vissa av våra samarbetsparter, säger Patrik Edman från Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning.


Tekst: Anne Riiser
Foto: Nordatlantens brygge i København var dekortert til å likne et isfjell under COP15. Foto av Inuk Silis Høegh, hentet fra Arctic Council.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her