Et mikrokosmos i Karelen

18.06.2003
Petrozavodsk State University i russiske Karelen har gode tradisjoner med internasjonal utveksling. Snart kan universitetet ta imot NorFA-gjesteprofessor og statsviter dr Lassi Heininen fra Lapplands Universitet i Finland. Dr Heininen karakteriserer den karelske regionen som et mikrokosmos og et godt utgangspunkt for å studere internasjonal politikk.
Petrozavodsk State University i russiske Karelen har gode tradisjoner med internasjonal utveksling. Snart kan universitetet ta imot NorFA-gjesteprofessor og statsviter dr Lassi Heininen fra Lapplands Universitet i Finland. Dr Heininen karakteriserer den karelske regionen som et mikrokosmos og et godt utgangspunkt for å studere internasjonal politikk.

Petrozavodsk State University har siden begynnelsen av 1990-tallet vært ett av Nordvest-Russlands mest utadrettede universiteter, og har samarbeidet med universiteter i blant annet Finland, Sverige, Norge og Island. Dr Heininen har samarbeidet med Petrozavodsk State University siden 1990, og han har ledet en faglig gruppe for studenter fra flere universiteter siden 2000.
- Det er oppmuntrende for studentene ved Petrozavodsk at Norden viser sin interesse for dem, for eksempel gjennom det stipendet NorFA har gitt meg. Om ti år vil dagens doktorgradsstudenter ved Petrozavodsk være forskere eller inneha andre viktige posisjoner, og det er en god investering å etablere akademisk kontakt mellom denne regionen og Norden.
Dr Heininen forteller om motiverte doktorgradsstudenter i Petrozavodsk:
- Studentene er genuint interesserte i faget, og jobber hardt. I løpet av mitt opphold der skal jeg utvikle et nytt studieprogram for nordiske og europeiske studier, og regner med å få gode faglige tilbakemeldinger fra doktorgradsstudentene.
Programmet i nordiske og europeiske studier som han skal være med på å bygge opp, blir mer horisontalt fokusert enn vertikalt. Dr Heininen forklarer:
- Nordiske og europeiske studier er et tverrfaglig område. Det er viktig at studentene får en helhetlig tilnærming til faget, som omfatter disipliner som politisk historie og miljøpolitikk. Samtidig vil de få et bedre utgangspunkt for studier i sine egne fagområder.

Ved Petrozavodsk State University er det for tiden ingen som underviser i internasjonal politikk, som er dr Heininens spesialområde. Selve disiplinen har kort historie i Russland som følge av situasjonen under Sovjettiden. Derfor blir dr Heininens opphold meget nyttig for studentene.
- Min forskning har dreid seg om nord-europeisk politikk fra en helhetlig synsvinkel, og inkluderer så vel nordiske som russiske temaer. Den karelske regionen er interessant geopolitisk sett, som del av både Finland og Russland. Under Sovjettiden var den ikke-finske delen lukket for omverdenen, mens den som del av dagens Russland er en åpen region som samarbeider med det internasjonale samfunnet. Det er et dynamisk område, et mikrokosmos som utgangspunkt for å studere verden, avslutter en fornøyd dr Heininen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her