Et styrket fælles europæisk arbejdsmarked for forskere

11.06.2008
I meddelelsen “Bedre karrieremuligheder og øget mobilitet: et europæisk partnerskab for forskere” søger Europa-Kommissionen partnerskab med medlemsstaterne for at sikre fælles prioriterede aktioner som kan gøre EU til et mere attraktivt sted for forskere, og lette mulighederne for mobilitet mellem lande, institutioner og mellem den akademiske og private sektor.
 Et styrket fælles europæisk arbejdsmarked for forskere
EU’s kommissær for videnskab og forskning, Janez Potočnik, udtalte: ”Vi må frigøre vores fremragende forskeres potentiale for at kunne opfylde Europas overordnede ambitioner, som kommer til udtryk i Lissabondagsordenen, og virkeliggøre det europæiske forskningsrum. For mange videnskabsfolk har måttet vente for længe på muligheden for at blive selvstændige, uafhængige forskere på grund af forældet national lovgivning og praksis. Vores vision er en “femte frihed” – fri bevægelighed for viden, hvor studerende, videnskabsfolk og akademikere kan drage fordel af et livskraftigt europæisk arbejdsmarked og finde jobmuligheder i forskellige institutioner, sektorer og lande i alle faser af deres karrierer. Det, der står på spil, er, om Europa på lang sigt kan forblive og udvikle sig som et sted, hvor der foregår FoU-aktiviteter i verdensklasse.”

Der stilles forslag om, at partnerskabet bør forpligte sig til inden udgangen af 2010 at opnå hurtige, målelige fremskridt med henblik på:
  • systematisk at åbne for adgang til ansættelse i forskningsinstitutioner for alle europæiske forskere
  • at imødekomme mobile forskeres behov for social sikring og supplerende pensioner
  • at tilbyde attraktive ansættelses- og arbejdsvilkår, f.eks. bedre kontraktvilkår, lønniveau og karriereudviklingsmuligheder
  • at sikre, at forskere har de nødvendige færdigheder til at omsætte viden i resultater, herunder ved at styrke forbindelserne mellem universiteter og erhvervslivet.
Meddelelsen udgør et af fem politiske initiativer, som Kommissionen planlægger som opfølgning på grønbogen for 2007 ”Nye perspektiver på det europæiske forskningsrum”. Af resultaterne af en offentlig høring angående grønbogen fremgik det, at et fælles europæisk arbejdsmarked for forskere bør være et af de væsentligste initiativer på EU-niveau.

Last ned meddelelsen “Better careers and more mobility: a European Partnership for Researchers”


(Pressemeddelelse 2008-05-27)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her