Etterlyser næringslivets investeringer i forskning

17.10.2006
Under et pressemøte i N-IRI-konferansen idag etterlyste Norges kunnskapsminister Øystein Djupedal større investeringer fra norsk næringsliv, slik at landet lettere kan nå målet om 3 prosent av BNP til forskning.
På spørsmål om den andelen til forskning i Norges statsbudsjett for 2007, som har møtt sterke reaksjoner fra enkelte aktører i forsknings-Norge, svarte ministeren at den stigende oljeprisen forårsaker kraftig økning i Norges BNP, noe som gjør det ekstra vanskelig for landet å opprettholde en høy andel av BNP til forskning. Men like viktig er det private næringslivets begrensede investeringer i forskning sammenlignet med situasjonen i andre nordiske land, sa Djupedal. Målsetningen med 3 prosent av BNP til forskning baserer seg i høy grad på næringslivets bidrag til investeringer i forskning. Djupedal fastholdt at de norske regjeringene hvert år har økt forskningssatsingen, og det ble også gjort i dette statsbudsjettet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her