Etterlyser næringslivets investeringer i forskning

17.10.2006
Under et pressemøte i N-IRI-konferansen idag etterlyste Norges kunnskapsminister Øystein Djupedal større investeringer fra norsk næringsliv, slik at landet lettere kan nå målet om 3 prosent av BNP til forskning.
På spørsmål om den andelen til forskning i Norges statsbudsjett for 2007, som har møtt sterke reaksjoner fra enkelte aktører i forsknings-Norge, svarte ministeren at den stigende oljeprisen forårsaker kraftig økning i Norges BNP, noe som gjør det ekstra vanskelig for landet å opprettholde en høy andel av BNP til forskning. Men like viktig er det private næringslivets begrensede investeringer i forskning sammenlignet med situasjonen i andre nordiske land, sa Djupedal. Målsetningen med 3 prosent av BNP til forskning baserer seg i høy grad på næringslivets bidrag til investeringer i forskning. Djupedal fastholdt at de norske regjeringene hvert år har økt forskningssatsingen, og det ble også gjort i dette statsbudsjettet.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her