Fortsatt samarbeid på vei mot ERA

Fortsatt samarbeid på vei mot ERA

18.12.2013
Den 13. desember signerte NordForsk en felles erklæring (Joint Statement) med Europakommisjonen og europeiske interessentorganisasjoner om fortsatt samarbeid på veien mot realisering av ERA (European Research Area).

- Nordisk-europeisk forskningssamarbeid er ett av målene i NordForsks strategi 2011-14, og vår dialog med kommisjonen og interessentorganisasjonene har ført til et økt fokus på merverdien ved samarbeid over landegrensene, for eksempel innenfor forskningsinfrastruktur, sier NordForsks direktør Gunnel Gustafsson.

Den felles erklæringen er en videreføring av intensjonsavtalen (Memorandum of Understanding) som ble ERA stakeholders, 13.12.13inngått i juli 2012. Siden dette har NordForsk oppnådd en rekke konkrete resultater; Oppgradering av våre Nordic Centre of Excellence (NCoE)-kontrakter for å ivareta åpen rekruttering og fri tilgang (Open Access) til publikasjoner, og likestillingsspørsmål er tatt mer hensyn til i sammensetning av forskerteam. NordForsks styre har vedtatt NordForsks likestillingspolicy, som tar for seg både kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i de forskningsaktivitetene som finansieres. NordForsks styre har også besluttet å benytte Science Europe’s prinsipper for fri tilgang til publikasjoner.

Dialogen med de andre partnerne har vært svært nyttig, og vi lærer av hverandre og kan hente inspirasjon hos hverandre. NordForsk kan bidra med våre erfaringer fra samarbeid over landegrenser og hvordan vi arbeider med finansiering i common pot.

Partnerne i den felles erklæringen er: The European Commission, Science Europe, LERU, EUA, EARTO, CESAER og NordForsk.


Mer informasjon: Joint commitment to achieving ERA reaffirmed

Les også Sammen på vei mot ERA og Dette sier de europeiske partnerne fra vårt NordForsk magasin


Tekst: Anne Riiser
Hovedbilde: EU-flagget og de nordiske landenes flagg i Europaparlamentet i Brussel, av Silje Bergum Kinsten/norden.org
Mindre bilde: fra DG Research & Innovation, Europakommisjonen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her