EU bør bevege seg i retning Norden

16.11.2005
- Vi kan ikke konkurrere på lavere lønn. Vi kan ikke - og bør ikke - konkurrere på lavere velferdsytelser, for de har en stor verdi. Det vil også være svært kortsiktig å konkurrere ved å passe mindre på miljøet. Derfor må vi satse på mer kunnskap og bevege oss i retning av de nordiske samfunnene.
Det sa EUs kommissær for forskning, Janez Potocnik, da han åpnet konferansen "Å Kommunisere europeisk forskning" i Brüssel 14. november.

Ett av EUs hovedmål er å øke bevilgningene til forskning, slik at de utgjør 3 % av BNP innen 2010, men Potocnik mener Europa har bruk for et ”positivt sjokk” ved å øke bevilgningene til forskning og utvikling markant.

Les mer på hjemmesidene til Nordisk ministerråd
Gå til konferansens hjemmesider
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook