EU-Kommisjonen: Endret miljø for forskning

05.08.2003
Utviklingen av adekvat forskningsutdanning blir stadig viktigere hvis Europa skal nå målet på 700.000 forskere, som er beregnet i komunikeet "Investing in research: an action plan for Europe".
Utviklingen av adekvat forskningsutdanning blir stadig viktigere hvis Europa skal nå målet på 700.000 forskere, som er beregnet i komunikeet "Investing in research: an action plan for Europe".

I Kommisjonens komuniké av 18. juli 2003, "Researchers in the European Research area: One profession, multiple careers", slås det fast at alle de ulike universitetene har en sentral rolle i utdanningen av forskere, men at det sås tvil om universitetenes evne til å tilfredsstille de behov som næringslivet har. I næringslivet ansettes nemlig ofte forskere uten doktorgrad, siden de med doktorgrad blir ansett som for spesialiserte.

Derfor bør doktorgradskandidater utdannes til å ta del i næringslivets aktiviteter, og ikke bare akademias. Dette er en radikal overgang, siden studentene nå må opplæres i ikke bare kjerneferdighetene, men også mer arbeidslivsrelaterte aktiviteter, som forskningsledelse, kommunikasjon, networking og teamarbeid. Slik kan kandidatene bedre møte det stadig mer usikre arbeidsmarkedet, mener Kommisjonen.

Les hele kommunikeet:
Svensk
Dansk
Finsk
Engelsk
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her