EU-Kommisjonen: Endret miljø for forskning

05.08.2003
Utviklingen av adekvat forskningsutdanning blir stadig viktigere hvis Europa skal nå målet på 700.000 forskere, som er beregnet i komunikeet "Investing in research: an action plan for Europe".
Utviklingen av adekvat forskningsutdanning blir stadig viktigere hvis Europa skal nå målet på 700.000 forskere, som er beregnet i komunikeet "Investing in research: an action plan for Europe".

I Kommisjonens komuniké av 18. juli 2003, "Researchers in the European Research area: One profession, multiple careers", slås det fast at alle de ulike universitetene har en sentral rolle i utdanningen av forskere, men at det sås tvil om universitetenes evne til å tilfredsstille de behov som næringslivet har. I næringslivet ansettes nemlig ofte forskere uten doktorgrad, siden de med doktorgrad blir ansett som for spesialiserte.

Derfor bør doktorgradskandidater utdannes til å ta del i næringslivets aktiviteter, og ikke bare akademias. Dette er en radikal overgang, siden studentene nå må opplæres i ikke bare kjerneferdighetene, men også mer arbeidslivsrelaterte aktiviteter, som forskningsledelse, kommunikasjon, networking og teamarbeid. Slik kan kandidatene bedre møte det stadig mer usikre arbeidsmarkedet, mener Kommisjonen.

Les hele kommunikeet:
Svensk
Dansk
Finsk
Engelsk
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her